تازه‌های ارتوز اندام فوقانی

مارس 15, 2021

ارتز آرنج: حفاظت، کنترل درد و توزیع فشار روی آرنج با ارتز و بریس

یکی از بهترین راه‌های نگه داشتن آرنج در سلامت جسمی در پی آسیب دیدگی و یا استفاده طولانی مدت، پوشیدن یک ساپورت (بریس) آرنج برای شرایط […]