تازه‌های پروتز اندام فوقانی

فوریه 18, 2021

پروتز اندام فوقانی (کلینیک ارتوز و پروتز نگین طب)

    پروتز اندام فوقانی پروتزهای اندام فوقانی برای بیمارانی با قطع عضو یک‌طرفه یا دوطرفه از ناحیه انگشتان، مچ، ساعد، آرنج، بازو و شانه و […]