بریس مناسب برای لوردوز غیرطبیعی

اسفند 4, 1399

انحرافات ستون فقرات: درمان ارتوزی

انحنای ستون فقرات شکل انحناهای ستون فقرات از نمای کناری شبیه حرف انگلیسی S می باشد. ستون فقرات در ناحیه گردنی و در قسمت پایین کمر […]