فلج پا

اسفند 12, 1399
ارتوز اندام تحتانی

ارتوز اندام تحتانی

ارتوز اندام تحتانی ارتوزهای اندام تحتانی (انگشتان، مچ پا، زانو و لگن) با هدف حمایت از عضو آسیب‌دیده، بهبود عارضه و شرایط راه رفتن، جلوگیری و […]