unloader-brace

مارس 4, 2021

آیا زانوبند های طبی آنلودر برای درمان آرتروز زانو مفید هستند؟!

Knee Osteoarthritis (آرتروز زانو) آرتروز زانو یک بیماری تخریبی مفاصل است که طی آن سطوح مفصلی دچار خوردگی و فرسایش می‌شوند. حرکات یکنواخت و روان مفاصل […]