آیا پای پرانتزی درمان می شود

خرداد 30, 1401

درمان پای پرانتز (Bow-Leg) با بریس های زانو و حرکات اصلاحی

ر پای پرانتزی و دلایل ایجاد آن! پای پرانتزی یا اصطلاحا Bow-Leg مشکلی است که در آن پاها از محل زانو به سمت بیرون انحنا دارند. […]