لوردوز و کیفوز چیست

فوریه 22, 2021

انحرافات ستون فقرات: درمان ارتوزی

انحنای ستون فقرات شکل انحناهای ستون فقرات از نمای کناری شبیه حرف انگلیسی S می باشد. ستون فقرات در ناحیه گردنی و در قسمت پایین کمر […]